Julià Guillamon (Barcelona 1962) és autor de les novel·les La Moràvia (2011) i El barri de la Plata (2018), que mostren dues cares de la mateixa realitat: la vida de la gent senzilla que creia en el progrés, la crisi industrial, el drama personal i el valor de la cultura.

El  nucli d’aquest món propi és el llibre de proses experimentals La fàbrica de fred (1991) i l’assaig La ciutat interrompuda (2001), recuperat el 2019, juntament amb l’assaig El gran novel·loide sobre Barcelona: el llibre de referència sobre la transformació de Barcelona entre els anys setanta i els Jocs Olímpics del 1992.

El 2017 va publicar Travessar la riera, un llibre testimoni sobre la sortida del coma de la seva companya, després d’un vessament cerebral. 

Ha estat un renovador dels estudis d’història cultural, mitjançant estudis i exposicions sobre els anys trenta, l’exili, la postguerra, els anys seixanta i la posmodernitat.

Col·labora setmanalment al diari La Vanguardia